நோரா ஃபதேஹி

2 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை பெற்ற நோராவின் நடன வீடியோ பாடல்

2 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை பெற்ற நோராவின் நடன வீடியோ பாடல்

நோரா ஃபதேஹி நடனமாடி உள்ள "ஏக் தோ கம் ஜிண்தகானி" பாடல் இதுவரை 2 கோடிக்கு அதிகமான பார்வையாளர்கள் பார்த்துள்ளனர்.

Oct 13, 2019, 04:19 PM IST