online banking service

Alert: SBI ના 44 કરોડ ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર, 17મી જૂનના રોજ આ સમય દરમિયાન નહીં કરી શકો લેવડદેવડ!

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં ખાતું ધરાવનારા ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર છે.

Jun 16, 2021, 10:36 AM IST