દ્વારકાના દરિયામાં ઉંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા; માછીમારોએ 1 જૂનથી 31 જુલાઈ સુધી દરિયામાં ન જવા સૂચના

Dwarka sea likely to turn rough;Authorities ban fishermen from venturing into sea from June1-July 31

Trending news