മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ റഷ്യയില്‍

പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി റഷ്യയില്‍. പ്രതിരോധമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റശേഷം നിര്‍മലയുടെ ആദ്യ റഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. 

Updated: Apr 4, 2018, 11:29 AM IST
മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ റഷ്യയില്‍

മോസ്‌കോ: പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി റഷ്യയില്‍. പ്രതിരോധമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റശേഷം നിര്‍മലയുടെ ആദ്യ റഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. 

റഷ്യന്‍ വാണിജ്യവ്യവസായ മന്ത്രി ഡെനിസ് മന്‍ട്രോവുമായും ആര്‍മി ജനറല്‍ സെര്‍ജി ഷൊയിഗുവുമായും മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വധിപ്പിക്കുവാനും കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ധാരണയായി.