14-06-2018: இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!!

இன்று தமிழகத்தில் (June 14) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் கிழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

Updated: Jun 14, 2018, 08:34 AM IST
14-06-2018: இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!!
இன்று தமிழகத்தில் (June 14) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் கிழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
 
சென்னை நிலவரம்:-
 
தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,952
8 கிராம் 23,616
 
 
தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட் 
1 கிராம் 3,140
8 கிராம் 25,120
 
 
வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம்  43.66
1 கிலோ 43,664