முடங்கிய வாட்ஸ் அப் சேவை செயல்பட தொடங்கியது

Last Updated : Nov 3, 2017, 03:25 PM IST
முடங்கிய வாட்ஸ் அப் சேவை செயல்பட தொடங்கியது

கடந்த 1 மணி நேரமாக வாட்ஸ் அப் சேவை முடங்கியது. 1 மணி நேரத்திற்கு பின் வாட்ஸ் அப் சேவை செயல்பட தொடங்கியது. இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக வாட்ஸ் அப் சேவை முடங்கியது. தற்போது வாட்ஸ் அப் சேவை சீராக செயல் பட தொடங்கியது.

இதேபோல உலகின் பல பகுதிகளிலும் வாட்ஸ் அப் சேவை முடங்கியது. தற்போது வாட்ஸ் அப் சேவை சீராக செயல் பட தொடங்கியது.

 

 

 

 

More Stories

Trending News