மணிசங்கர் அய்யர்

"ஒரு வார்த்தை சொன்னது குத்தமா" - வருத்தத்தில் மணிசங்கர் அய்யர்!

"ஒரு வார்த்தை சொன்னது குத்தமா" - வருத்தத்தில் மணிசங்கர் அய்யர்!

இச்சம்பவம் தொடர்பாக மணிசங்கர் அய்யர் விளக்கம் அளிக்க காங்கிரஸ் நோட்டீஸ் விடுத்துள்ளது.!

Dec 8, 2017, 08:11 AM IST