வீடியோ : ஒரு வாரத்தில் தொப்பை குறைக்கலாம்!!

Cricket Country | Updated: Sep 14, 2016, 03:14 PM IST
வீடியோ : ஒரு வாரத்தில் தொப்பை குறைக்கலாம்!!
Zee Media Bureau

தொப்பையை குறைக்க இன்றைய இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை படும்பாடு பெரும்பாடாக இருக்கிறது. கீழே வீடியோவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உடற்பயிற்ச்சி செய்து வந்தால் தொப்பையை ஒரு வாரத்தில் குறைத்துவிடலாம்.

வீடியோ:-