close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

jio call charge

பிற நெட்வொர்க் அவுட்கோயிங் அழைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 6 பைசா: JIO

பிற நெட்வொர்க் அவுட்கோயிங் அழைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 6 பைசா: JIO

இனி பிற நெட்வொர்க் அவுட்கோயிங் அழைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 6 பைசா வசூலிக்க ஜியோ திட்டம்!!

Oct 10, 2019, 07:55 AM IST