ನಾಳೆ ಜನತಾ ಮಹಾತೀರ್ಪು: ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ 'ಲೋಕ'ದ ಆಧಿಪತ್ಯ..? | ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 | Live TV

 • 0/542 TARGET 272
 • BJP+

  Leads/Won0

  Change 0

  BJP+
 • CONG+

  Leads/Won0

  Change 0

  CONG+
 • OTH

  Leads/Won0

  Change 0

  OTH