இந்திய பெரும் நகரங்களில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை.....

நேற்றைய விலையில் இருந்து மாற்றமின்றி இன்றும் அதே விலையில் தொடர்கின்றன...

Updated: Apr 17, 2019, 08:08 AM IST
இந்திய பெரும் நகரங்களில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை.....

நேற்றைய விலையில் இருந்து மாற்றமின்றி இன்றும் அதே விலையில் தொடர்கின்றன...

சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ. 75.69 காசுகளாகவும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ. 70.01 காசுகளாகவும் விலை நிர்ணயம்
செய்யப்பட்டுள்ளது.... 
 
பெட்ரோல் விலை;-

டெல்லி     - ₹ 72.93

மும்பை     -  ₹ 78.50

கொல்கத்தா - ₹ 74.95
 
சென்னை     - ₹ 75.69
 
டீசல் விலை;-

டெல்லி     - ₹ 66.31
 
மும்பை     - ₹ 69.40
 
கொல்கத்தா - ₹ 68.05

சென்னை     - ₹ 70.01