நீங்கள் PAN-Aadhaar விவரங்களை அலுவலகத்தில் வழங்கவில்லை என்றால் 20% கூடுதல் வரி...

பான்-ஆதார் குறித்த தகவல்களை நீங்கள் அலுவலகத்தில் வழங்கவில்லை என்றால், இப்போது நீங்கள் 20% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்..!

Last Updated : Oct 14, 2020, 01:58 PM IST
நீங்கள் PAN-Aadhaar விவரங்களை அலுவலகத்தில் வழங்கவில்லை என்றால் 20% கூடுதல் வரி...

பான்-ஆதார் குறித்த தகவல்களை நீங்கள் அலுவலகத்தில் வழங்கவில்லை என்றால், இப்போது நீங்கள் 20% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்..!

பான் மற்றும் ஆதார் (Pan-Aadhaar) விவரங்களை மறைப்பது அல்லது பதிவுசெய்யாமல் இருப்பது நமக்கு பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் தகவல்களை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால், இப்போது நீங்கள் கூடுதலாக 20% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும். உண்மையில், மத்திய நேரடி வரி வாரியத்தின் (CBDT) விதிப்படி, ஒரு TDS விலக்குக்காக, ஒரு வேலை ஊழியர் இந்த இரண்டு ஆவணங்களின் விவரங்களையும் தனது நிறுவனத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எந்தவொரு ஊழியரும் தனது முதலாளிக்கு பான் அல்லது ஆதார் எண்ணைக் கொடுக்கவில்லை என்றால், அவர் தனது வருமானத்திற்கு 20% வரி செலுத்த வேண்டும்.

பான்-பேஸ் எங்கே முக்கியமானது?

இந்த விதி CBDT-யின் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுற்றறிக்கையின் படி, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 206AA, ஊழியரால் பெறப்படும் வரிவிதிப்புத் தொகை குறித்து பான் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை வழங்க வேண்டியது கட்டாயமாகும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இல்லையெனில், முதலாளி உங்கள் வருமான ஆதாரத்திற்கு வரி குறைக்க முடியும். ஒட்டுமொத்தமாக, வருமானத்தில் 20% வரியைக் கழிக்க முடியும்.

ALSO READ | Hitech ஆனது Aadhaar Card: நனையாது, கிழியாது…apply செய்யும் வழி இதோ

தவறான விவரங்களை வழங்கியதற்காக அபராதம் விதிக்கப்படும்

வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமானத்தை கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் பான்-ஆதார் விவரங்கள் முற்றிலும் சரியானவை. சட்டத்தின் படி, ஒரு முதலாளியிடம் விவரங்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால் TDS-யை மிக அதிக விகிதத்தில் கழிக்க முடியும். விவரங்கள் வழங்கப்படாவிட்டால், சட்டத்தின் தொடர்புடைய ஏற்பாட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்திற்கு ஏற்ப TDS கழிக்க முடியும். இரண்டாவது வழக்கில், எந்த விகிதத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் TDS-யை கழிக்க முடியும். மற்றொரு சூழ்நிலையில், ஊழியரின் வருமானத்தில் 20% வரியைக் கழிக்க முடியும். இந்த நிபந்தனைகளின் மீதான வரித் தொகையை முதலாளி தீர்மானிப்பார், மேலும் டி.டி.எஸ் அதிக விகிதத்தில் கழிக்கப்படும்.

எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை?

CBDT விதிப்படி, பிரிவு 192 இன் கீழ் TDS கணக்கிட வரி விதிக்கப்படக்கூடிய வரம்பிற்குள் இருந்தால் எந்தவொரு பணியும் ஊழியருக்கு செலுத்தப்படாது. இருப்பினும், பிரிவு 192 இன் கீழ் TDS கணக்கிடப்பட்டால், வரி விதிக்கப்படக்கூடிய வரம்பு உயர்கிறது, பின்னர் பிரிவு 192 ன் கீழ் பொருந்தக்கூடிய விகிதத்திற்கு ஏற்ப வருமான வரி சராசரி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்படும். கணக்கிடப்பட்ட வரி வருமானத்தில் 20%-க்கும் குறைவாக இருந்தால், 20% வரி விலக்கு இருக்கும், வரி 20%-க்கு மேல் சென்றால், சராசரி விகிதத்திற்கு ஏற்ப வரி கழிக்கப்படும்.

More Stories

Trending News