புத்த மத போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் -சிறிசேன!

இலங்கையும் கம்போடியாவும் “தேரவாத புத்தமதத்தின் போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என்று இலங்கையின் அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார்.

Updated: Sep 23, 2019, 11:21 PM IST
புத்த மத போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் -சிறிசேன!

இலங்கையும் கம்போடியாவும் “தேரவாத புத்தமதத்தின் போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என்று இலங்கையின் அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மாதம் புனோம் பென்னில் ஒரு மத சேவையில் கலந்து கொண்ட பின்னர் இந்த அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

தனது சிங்கள புத்தமதத்தின் தேசியவாத நற்சான்றிதழ்களை பெருகிய முறையில் எரித்த சிரிசேனா, புத்தமதம் “இலங்கைக்கும் கம்போடியாவிற்கும் இடையிலான உறவுகளின் வரலாற்று அடித்தளம்” என்றும் இரு அரசாங்கங்களுக்கிடையில் நெருக்கமான உறவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கம்போடியாவின் பிரதமர் மற்றும் முடியாட்சி தலைவர் ஆகிய இருவருடனான சந்திப்புகளின் போது, கம்போடியாவின் மன்னர் முன்னதாக “பொருளாதார, வர்த்தகம், சமூகம் மற்றும் புத்த மதத்தின் மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றில் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் உறுதிப்படுத்துவதில் கம்போடியா இலங்கையுடன் உறுதியாக நிற்கிறது” என்று தெரிவித்திருந்தார். 

இந்நிலையில் தற்போது இரு நாடுகளும் இணைந்து தேரவாத புத்தமதத்தின் போதனைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் என இலங்கை அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார்.