டெல்லி-மும்பை பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை 220 KM குறைக்கும்: நிதின் கட்கரி

டெல்லி-மும்பை அதிவேக நெடுஞ்சாலை இரண்டு பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை 220 KM குறைக்கும்என நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்... 

Last Updated : May 29, 2020, 11:29 AM IST
டெல்லி-மும்பை பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை 220 KM குறைக்கும்: நிதின் கட்கரி

டெல்லி-மும்பை அதிவேக நெடுஞ்சாலை இரண்டு பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை 220 KM குறைக்கும்என நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்... 

More Stories

Trending News