ગુજરાત સરકાર News

મહેસૂલ મંત્રી રીક્ષામાં બેસીને રજિસ્ટાર કચેરીએ પહોંચ્યા, અધિકારીઓ જોતા જ રહી ગયા
Feb 11,2022, 14:31 PM IST
આજે આવશે કોરોનાની નવી ગાઈડલાઈન, કરફ્યૂનો સમય ઘટાડાય તેવી શક્યતા
Feb 10,2022, 11:34 AM IST
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારની ઝાટકણી કાઢીને કહ્યું, તમે વળતર ચૂકવીને કોઈના પર ઉપકાર
Feb 4,2022, 16:10 PM IST

Trending news