கார்ப்பரேட் வரி விகிதங்கள் குறைகிறது; மத்திய அரசு அதிரடி!

கார்ப்பரேட் வரி விகிதங்கள் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 22% ஆகவும், புதிய உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 15% ஆகவும் குறைக்கப்படும் என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்!

Updated: Sep 20, 2019, 11:56 AM IST
கார்ப்பரேட் வரி விகிதங்கள் குறைகிறது; மத்திய அரசு அதிரடி!

கார்ப்பரேட் வரி விகிதங்கள் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 22% ஆகவும், புதிய உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 15% ஆகவும் குறைக்கப்படும் என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்!

வருமான வரிச் சட்டம் 1961 மற்றும் நிதி (எண் 2) சட்டம் 2019-ல் சில திருத்தங்களைச் செய்ய வரிவிதிப்புச் சட்டங்கள் (திருத்தம்) கட்டளை 2019-னை அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது. அந்த வகையில் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதமாக புதிய தொழில் சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவிக்கையில்., “வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டை மேம்படுத்துவதற்காக, 2019-20 நிதியாண்டில் இருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் வருமான வரிச் சட்டத்தில் ஒரு புதிய ஏற்பாடு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது எந்தவொரு உள்நாட்டு நிறுவனத்திற்கும் 22% என்ற விகிதத்தில் வருமான வரி செலுத்த விருப்பத்தை அனுமதிக்கிறது. இந்த நிறுவனங்களுக்கான பயனுள்ள வரி விகிதம் கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் செஸ் உட்பட 25.17% ஆக இருக்கும். மேலும், அத்தகைய நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச மாற்று வரி செலுத்த தேவையில்லை,” என தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தத் திருத்தம் வருமான வரிச் சட்டத்தில் 2019-20 நிதியாண்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது எந்தவொரு புதிய உள்நாட்டு நிறுவனத்தையும் அக்டோபர் 1, 2019 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு இணைத்து உற்பத்தியில் புதிய முதலீட்டைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

எந்தவொரு விலக்கையும் / ஊக்கத்தையும் பெறாத மற்றும் 2023 மார்ச் 31 அல்லது அதற்கு முன்னர் தங்கள் உற்பத்தியைத் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கிறது. இந்த நிறுவனங்களுக்கான பயனுள்ள வரி விகிதம் கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் செஸ் உட்பட 17.01%-ஆக இருக்கும். மேலும், அத்தகைய நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச மாற்று வரி செலுத்த தேவையில்லை.