ભારત

Sunday Special: Why Taliban not been declared a terrorist organization PT5M22S
EDITOR'S POINT: PM Modi gave 6 big gifts to Gujarat PT7M40S

EDITOR'S POINT: PM મોદીએ ગુજરાતને આપી 6 મોટી ગિફ્ટ

EDITOR'S POINT: PM Modi gave 6 big gifts to Gujarat

Jul 16, 2021, 10:55 PM IST
EDITOR'S POINT: Attack on Gujaratis in South Africa, Indians in danger PT6M11S
EDITOR'S POINT: Corona's third wave begins in Europe, India beware PT5M35S
EDITOR'S POINT: Water logging in Mumbai due to heavy rains PT5M

EDITOR'S POINT: ભારે વરસાદને કારણે મુંબઇ પાણી પાણી

EDITOR'S POINT: Water logging in Mumbai due to heavy rains

Jul 16, 2021, 10:45 PM IST
EDITOR'S POINT: 3 metropolises met new mayors PT7M25S

EDITOR'S POINT: 3 મહાનગરને મળ્યા નવા મેયર

EDITOR'S POINT: 3 metropolises met new mayors

Mar 10, 2021, 09:50 PM IST

ઓઈલચોરી કેસના માસ્ટર માઈન્ડને ATS એ ઝડપ્યો, દેશનાં અનેક રાજ્યોમાંથી કરતો હતો ઓઇલની ચોરી

* ઓઇલ ચોરીનો  માસ્ટર માઈન્ડ ATS ના સકંજામાં
* ગુજરાત સહિત 8 રાજ્યોમાં હતો વોન્ટેડ 
* ગુના આચરી દુબઈ થયો હતો ફરાર 
* અલગ અલગ ગેંગ બનાવી કરતો હતો ઓઇલ ચોરી
* અંદાજીત 500 કરોડની ઓઇલ ચોરીની કરી કબૂલાત

Jan 22, 2021, 07:01 PM IST
Sunday Special: What is the robot town of Ahmedabad PT7M22S