સાંસદ દર્શના જરદોશે ગુજરાતી ભાષામાં હીરા ઉદ્યોગને લગતી સમસ્યા સંસદમાં મૂકી

તેઓએ એક્સપોર્ટ ડ્યુટીને 7.5 ટકાથી ઘટાડી 2 ટકા કરવા માટેની રજૂઆત કરી છે. સાથે જ જીએસટીમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળી શકે તે માટે પણ રજૂઆત કરી છે

Updated By: Sep 23, 2020, 03:59 PM IST
સાંસદ દર્શના જરદોશે ગુજરાતી ભાષામાં હીરા ઉદ્યોગને લગતી સમસ્યા સંસદમાં મૂકી

ચેતન પટેલ/સુરત :સાંસદ દર્શના જરદોશે સંસદમાં હીરા ઉદ્યોગને લગતી સમસ્યાઓ અંગે રજુઆત કરી છે. સંસદના સત્ર દરમિયાન શૂન્યકાળમાં હીરા ઉદ્યોગની સમસ્યાની રજૂઆત દર્શના જરદોશ દ્વારા કરવામાં આવી છે. સાંસદ દર્શના જરદોશે ગુજરાતી ભાષામાં હીરા ઉદ્યોગને લગતી સમસ્યા સંસદમાં મૂકી છે. તેઓએ એક્સપોર્ટ ડ્યુટીને 7.5 ટકાથી ઘટાડી 2 ટકા કરવા માટેની રજૂઆત કરી છે. સાથે જ જીએસટીમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળી શકે તે માટે પણ રજૂઆત કરી છે.

સંસદમાં દર્શના જરદોશે જણાવ્યું હતું કે, જ્ઞાન વર્ષ પછી સંસદમાં તેઓ પ્રથમ વાર ગુજરાતીમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત એશિયાનું નહિ, પરંતુ વિશ્વનું વિકાસશીલ શહેર છે. જેમાં મુખ્ય ઉદ્યોગ હીરા ઉદ્યોગ છે. ભારત સરકાર દ્વારા તેને ફ્રી ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં સૌથી પહેલો ઉદ્યોગ શરૂ થયો હતો. આ ડાયમંડ ઉદ્યોગ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર શરૂ થતાં નિકાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલા કરતા હાલ જુદી રીતે હીરા કટિંગ અને પોલિશિંગ થાય છે. 100 માંથી 90 હીરા સુરતમાં તૈયાર થતા હોય છે. 

તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે હીરાની એક્સપોર્ટ થાય છે ત્યારે 200 કરોડ ઉપર સાડા સાત ટકાની ડ્યુટી લગાડવામાં આવે છે. એમાંથી જો 50 કરોડનો માલ પરત થાય તો એના પર પણ ડ્યુટી લગાડવામાં આવતું હોય છે, જે બે ટકા ડ્યૂટી કરવા માંગ છે. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શરૂ થઈ ગયો છે. નાણામંત્રી દ્વારા હીરા ઉદ્યોગના અગ્રણી તેમજ પ્રમોશન કાઉન્સીલ સાથે સરવે કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવશે તો પરિણામ પણ આવશે. પરંતુ જીએસટી રીટર્નની અંદર પણ સૌથી વધારે સમસ્યા સુરતને ઉદભવી રહી છે. જીએસટીની પ્રક્રિયામાં કાચા અને તૈયાર હીરા પર 25 ટકા લાગુ પડે છે. જરૂરી પ્રક્રિયામાં 1.5 ટકાથી 18 ટકામાં ડ્યુટી છે. પરંતુ ઈન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર ડ્યુટી હોવા છતાં કાયદામાં ઈનપુટ ક્રેડિટ મળી શકે તેમ જોગવાઈ કરી શકાય છે.