తొలుత వెనుకంజ..మళ్లీ పుంజుకున్న చంద్రబాబు | Live Tv | Live blog

 • 542/542 TARGET 272
 • BJP+

  Leads/Won348

  Change +13

  BJP+
 • CONG+

  Leads/Won91

  Change +32

  CONG+
 • OTH

  Leads/Won103

  Change -45

  OTH